كسب عنوان صادركننده نمونه ملي براي پنجمين سال متوالي

ادامه خبر

تقدير مقام عالي وزارت نيرو از مديريت محترم عامل شركت مهاب قدس

ادامه خبر

مصاحبه مهندس تركش دوز در شبكه يك سيما (برنامه پايش - 16 بهمن ماه 1398)

ادامه خبر

گواهی صلاحیت خدمات مشاوره 1398

ادامه خبر

كسب عنوان صادركننده نمونه ملي براي چهارمين سال متوالي

ادامه خبر

پاسخ روابط عمومی به نامه ي الكترونيكي مورخـــه سه شنبه 21 آبان 1398 ( 12 نوامبـــر 2019) با موضوع معرفي مفاســد اقتصادي و اختلاسـگران مطالب ذيل جهت تنوير افكار عمومي،صيانت و پاسداشت جمع كثيري از نخبگان مهندسي كشور.

ادامه خبر

عقد و امضاي قرارداد با شركت مهندسي مشاور مهاب قدس بعنوان مشاور كارفرما براي كنتزل و نظارت بر عمليات اجرايي پروژه سد و نيروگاه Bheri Babai كشور نپال

ادامه خبر

افتتاح بزرگترين طرح انتقال آب جنوب شرق آسيا

ادامه خبر

مهاب قدس برنده طرح سد سازي در سريلانكا (شبكه دو سيما 20:30)

ادامه خبر

برنامه تلويزيوني درباره سد گتوند (شبكه يك سيما)

ادامه خبر

بار دیگردرخشش شركت مهندسی مشاور مهاب قدس در عرصه های بین المللی - BHERI BABAI كشور نپال

ادامه خبر

برنامه مناظره: توسعه سد سازی در کشور (با حضور مهندس تركش دوز) - ويديو كامل

ادامه خبر
تمام حقوق این وب سایت مطالق به شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس میباشد - © 2017
info@mahabghodss.com · +98-21-2396 ·