در حال حاضر آگهی درخواست استخدام فعال وجود ندارد
دفتر مرکزي:خیابان شهید دستگردی،کوی تخارستان،شماره 17 کد پستی:1918781185 تلفن: 2221071(9821+) ، 22229543(9821+) فکس:22276487(9821+)