مهاب قدس برنده نهایی مناقصه پروژه ی بین المللی دركشور آنگولا

موفقیتی دیگردرصدور خدمات فنی مهندسی

شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس برنده نهایی مناقصه و انجام مذاكره جهت عقد قرارداد پروژه خدمات مهندسی كنترل طراحی و نظارت بر ساخت پروژه آبرسانی شهر Uige كشورآنگولا اعلام گردید

هدف / اجزای پروژه (برای افق 2043) :

سازه آبگیر از رودخانه Loge: به ظرفیت 36000 مترمكعب در روز

ایستگاه پمپاژ: آب تصفیه نشده با ظرفیت 417 لیتر بر ثانیه/ آب تصفیه شده با ظرفیت 363 لیتر بر ثانیه

خط انتقال آب: به طول 7/16 كیلومتر و قطر 500 میلیمتر

مخازن بتنی زمینی/هوایی: به حجم 11000 مترمكعب

تصفیه‌خانه آب: به ظرفیت 17600 مترمكعب در روز

هدف از انجام این پروژه، طراحی وساخت سامانه تامین آب شهر Uige و جایگزینی تجهیزات الكترومكانیكال فرسوده و نوسازی سازه‌های سیستم آبرسانی فعلی است.

مدت زمان پروژه:44 ماه شامل 8 ماه كنترل طراحی و اخذ تاییدیه از كارفرما، 24 ماه نظارت بر اجراو 12 ماه نظارت بر رفع نقص

كارفرما: Ministry of Energy and Water - MINEA

تامین كننده مالی: WORLD BANK - AFD

شركت‌های رقیب / كشور:

HYDROPLAN INGENIEURS - GESELLSCHAFT MBH- GERMANY

SEURECA / AFRICONSULT - CONSULTORES DE ENGENHARIA LDA–FRANCE

SERVENG – ARQUITECTURA E ENGENHARIA, S.A. / BRL INGENIERIE, SA - ANGOLA

SCET-TUNISIE / NRV- CONSULTORES DE ENGENHARIA, LDA– TUNISIA

شریك‌ محلی:

فرایند انتخاب مشاور برای این مناقصه حدود 3 سال زمان برده است و شركت مهندسی مشاور مهاب قدس به تنهایی برنده مناقصه شده است و قرارداد با شركت مهاب قدس بسته خواهد شد. از شركت GWIC تنها برای تامین نیروی مهندسی محلی استفاده شده است

نظرات


 

تمام حقوق این وب سایت مطالق به شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس میباشد - © 2017
info@mahabghodss.com · +98-21-2396 ·